Sxmn – Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2006/TT-BTC thông tin một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2007, trong đó có quy định về nguồn thu của các công ty kqxs

Theo đó, từ năm 2007 thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11 (ngày 31-10-2006) của Quốc hội, nguồn thu XSKT không đưa vào cân đối thu, chi ngân sách địa phương mà được quản lý qua NSNN.

xo_so_kien_thiet_Tien_giang

 

Căn cứ chỉ tiêu thông tin của Bộ Tài chính về dự toán thu, chi từ nguồn thu XSKT, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định tổng mức thu, du doan xsmn nhưng tối đa không vượt quá mức thu Bộ Tài chính thông tin; đồng thời sử dụng toàn bộ nguồn thu này để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương (các công trình thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương), trong đó tập trung đầu tư các công trình về giáo dục, y tế; không sử dụng nguồn thu này vào mục đích khác.

Việc thu nộp các khoản thu phát sinh từ hoạt động XSKT thực hiện theo các quy định của luật thuế và phải nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN. Việc cấp phát cho các dự án đầu tư từ nguồn thu XSKT được thực hiện theo quy định về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư theo quy định. Khi quyết toán ngân sách, địa phương có báo cáo riêng về thu, chi từ nguồn thu XSKT.

"Chú ý: Những thông tin dự đoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và hoàn toàn miễn phí. Mong rằng anh em sẽ cẩn trọng, cân nhắc trước khi chơi và không chơi loto vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé!"